Znaki handlowe

Wszelkie korzystanie ze znaku OASIS® musi się odbywać wyłącznie z korzyścią dla Smithers. Smithers nie wyraża zgody na korzystanie ze swego znaku handlowego OASIS® przez innych jako części nazwy swej firmy, produktu lub odpowiedniej usługi, strony internetowej lub adresu mail, identyfikatorów numerów telefonicznych lub w innych podobnych sytuacjach.

Smithers-Oasis konsekwentnie strzeże swego znaku handlowego, który chroni jego strategiczne produkty na całym świecie. Ochrona prawa autorskich i znaku handlowego ma miejsce bez przerwy, również we wszystkich adekwatnych materiałach promocyjnych.
Aby pomóc Państwu poprawnie korzystać ze znaku handlowego Produktów Florystycznych OASIS®, proszę zapamiętać następujące zasady:

Znak OASIS musi być widoczny na tle innych drukowanych dokumentów i musi być przedstawiony jako zarejestrowany znak handlowy. Dlatego powinien wyglądać w następujący sposób:

    OASIS® brand gąbka florystyczna - lub -
    OASIS® gąbka florystyczna

W tekście znak OASIS® gąbka florystyczna powinien być zawsze przedstawiany wielkimi literami (CAPS).

Znak OASIS nie powinien być nigdy używany sam w tekście, w mediach elektronicznych lub komunikacji słownej. Nigdy nie używaj wyłącznie nazwy "oasis!"

Przykład:

    Niepoprawnie
    "... z użyciem OASIS..."
    Poprawnie
    "...z użyciem Gąbki Florystycznej OASIS® brand...” lub ... Gąbki Florystycznej OASIS®”.
    W pisanych dokumentach nie trzeba używać symbolu "®" za każdym razem, gdy używa się znaku handlowego w tekście. Jednak powinien on być stosowany po raz pierwszy na każdej nowej stronie dokumentu.

Przykład:

Jeśli znak handlowy występuje 3 razy na stronie, należy raz zamieścić pełny opis "gąbka florystyczna OASIS® brand" przy pierwszej wzmiance, a następnie “Gąbka Florystyczna OASIS" w pozostałych dwóch miejscach na tej stronie.

Jeśli mają Państwo pytania lub nie są pewni co do poprawnego stosowania znaku handlowego OASIS, prosimy o kontakt z firmą Smithers-Oasis.

Czy jesteś florystą?

Zaloguj się na naszej stronie, jeśli jesteś profesjonalnym/-ą florystą/ką. Dobrze poznaj naszą stronę i wykorzystaj udostępnioną wiedzę do maksimum.

Zarejestruj się jako florysta, -ka

Bądź na bieżąco

Zaprenumeruj nasz nowy biuletyn, jeśli chcesz być informowany o nowych osiągnięciach, inspiracjach, wskazówkach & sztuczkach,…